PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Kalinčiakova 29, Trnava

číslo telefónu: 0905 808 236

email: janosikovad@centrum.sk, ambulanciajanosikova@centrum.sk