Kedy sa treba objednať na vyšetrenie

  • keď dieťa vo veku dvoch rokov nepoužíva jednoduché slová, „nerozpráva“
  • keď Ste svojím okolím obviňovaní, „že si neviete vychovať vlastné dieťa“
  • keď Vaše dieťa vo veku 3 rokov pozná dopravné značky, logá, čísla, písmená ......
  • keď Vaše dieťa odpovedá ako „malý dospelý“ a všetkých „riadi“
  • keď Vaše dieťa nereaguje na Vaše oslovenie, máte pocit „že chce stále, aby bolo podľa jeho predstáv, želaní“....
  • keď vaše dieťa je netypicky pohyblivé – neustále pobehuje, vylieza, chodí po špičkách, trepká rúčkami pri radosti, točí sa .....
  • keď Vaše dieťa sa zaujíma o iné veci, ako jeho rovesníci (reálne predmety používa ako hračky)
  • keď Vaše dieťa sa vie veľmi „zlostiť“ – bije Vás, seba, škrabká .....
  • bojí sa rôznych zvukov, „papá“ len veľmi úzky okruh jedál, je problém, aby si zvyklo na nové oblečenie .....

Čo netreba rešpektovať (dogmy, ktoré stále akceptujeme...) a je nutné tomu venovať pozornosť a prísť na vyšetrenie

  • chlapci rozprávajú neskôr, resp. jeho otec začal rozprávať vo veku 4 rokov, tak je „celý ako on“
  • dieťa je „introvertné, citlivé “, pokojné, ako jeden z rodičov (napríklad nereaguje na oslovenie, výzvy z druhej strany, nemá potrebu sa s niekým pohrať, ukázať mu, čo našlo, čo má....)
  • za všetky zmeny správania „môže narodenie súrodenca“
  • on mi všetko rozumie, „len nerozpráva“
  • máme také extrémne „obdobie vzdoru“
  • dokáže sa túliť, mojkať, tak „nemôže byť autista“
  • pozerá „priamo do očí“, tak „nemôže byť autista“
  • nie je vhodné uspoliehať sa na „výnimočné intelektové schopnosti“, t.j. keď dieťa pozná čísla, písmená, extrémne sa zaujíma o techniku, ovládače.... – Vaše dieťa nemusí byť nadpriemerne inteligentné, môže to byť prejav typických autistických záujmov
  • extrémna pohyblivosť a nereagovanie na oslovenie, „poslúchnutie“, nemusí znamenať, že Vaše dieťa je „ADHD“

Ak máte pochybnosti, prosím otestujete (Testy) svoje dieťa podľa našich škál a podľa výsledku sa rozhodnite....

A keď ste dospelý.....

  • máte vysoké IQ, Vaše záujmy okolie fascinujú a obdivujú Vás, ale pritom sa občas, alebo aj často na Vás pozerajú ako na čudákov......
  • možno sa Vám stáva, že občas nerozumiete sám sebe, nerozumiete, prečo veci okolo Vás sú tak ako sú, prečo to tak má byť a pritom ste absolvovali prírodovedný odbor na univerzite, plynule rozprávate tromi svetovými jazykmi a máte encyklopedický prehľad o histórii, geografii, biológii, umení a všetkom okolo nás ......
  • chcete byť v spoločnosti, mať kamarátov, chodiť každý piatok von ale vôbec Vám to nejde, aj keď sa snažíte. Aj minulý piatok, všetci sa „smiali“ a Vy ste nevedel alebo nevedela prečo. Čo tam vlastne bolo smiešne? Ale minule, keď ste povedal alebo povedala vtipnú príhodu nikto sa nesmial. No čudné. Nedokážete sa nikomu prihovoriť a už vôbec o niečom inom, ako sú Vaše záujmy, porozprávať sa .....
  • Váš partner Vám vyčíta, že ho nechápete, že nestojíte pri ňom, nepodporujete, ale veď Vy mu nič „zlé“ nerobíte. A vlastne, čo od Vás chce, veď ho máte rád alebo rada, Ste s ním a čo to je vlastne „partnerská podpora“.... nejaký trápny pojem.......
  • Ste radi, ak sa Vaše veci nemenia, a úplne najradšej Ste, ak je to všetko tak, ako je zaužívané a už vôbec nemáte radi, ak niekto mení Vaše zvyklosti a chytá Vaše veci....
  • a niekedy Vám vadia tie príšerné zvuky, pachy z okolia. Ako je to možné, že to iní nepočujú, necítia......
  • ak sa Vás to týka, tak nás môžete kontaktovať. A tiež nemusíte, lebo možno ste len „obyčajne“ nadaný alebo nadaná. A možno ste nielen nadaný alebo nadaná, ale aj „iný“ alebo „iná“......