Objednanie na vyšetrenie

 • vyšetrenie a terapia vždy len na základe objednania a vopred plánových termínov terapeutických sedení
 • na vyšetrenie objednávame telefonicky na čísle 0905 808 236
 • je možné objednanie aj prostredníctvom mailu ambulanciajanosikova@centrum.sk
 • vždy objednávame na presný čas (tolerancia cca 5-10 minút)
 • upozorňujeme pacientov alebo ich zákonných zástupcov, pri nedodržaní termínu objednaného vyšetrenia náhradný termín sa neposkytuje, ale pacient sa automaticky posúva na koniec poradovníka objednávok. Pri nedodržaní termínu vyšetrenia akceptujeme len zdravotné alebo závažné osobné problémy. Prosíme vždy o včasné informácie ohľadom zmeny termínu plánovaného vyšetrenia alebo terapie. Náhradný termín sa poskytuje vždy, ak je zmena zo strany ambulancie.
 • upozorňujeme pacientov alebo ich zákonných zástupcov, z dôvodu zvýšeného záujmu o služby poskytované našou ambulanciu, sú doby čakania na termín vyšetrenia výrazne predĺžené

Postup po objednaní

 • po objednaní na vyšetrenie sú pacientom (alebo ich zákonným zástupcom), zasielané anamnestické dotazníky, ktoré je nutné vyplniť a zaslať pred termínom vyšetrenia (prostredníctvom mailu)
 • v prípade včasnej diagnostiky detí (pred 36 mesiacom), je vhodné pripraviť na vyšetrenie krátke videozáznamy správania dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí

Vyšetrenie

 • vyšetrenie v rámci verejného zdravotného poistenie je realizované len na základe zdravotnej indikácie, t.j. odporúčania pediatra, všeobecného lekára, alebo iného odborného špecialistu (neurológ, pedopsychiater, logopéd...). Z týchto dôvodov je nutné, aby pacient, alebo jeho zákonný zástupca mal odporúčanie – výmenný lístok na vyšetrenie (nie staršie ako jeden mesiac)
 • v prípade odporúčania iných odborných zariadení (mimo rezortu zdravotníctva), vyšetrenia na žiadosť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu a iných výkonov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, sa výmenný lístok nepožaduje
 • na vyšetrenie je vhodné priniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie (prehľad zdravotného stavu pacienta), správy z absolvovaných lekárskych vyšetrení, alebo vyšetrení iných odborníkov
 • v prípade školského veku pacienta, je vhodné priniesť so sebou hodnotenie zo školského prostredia a ukážky školských prác (zošity), prípadne záujmovej činnosti dieťaťa